Taloushallinnon neuvonta
ja konsultointi

Avaimet kannattavampaan liiketoimintaan

Tarjoan yrityksille asiantuntevaa taloushallinnon neuvontaa ja konsultointia, jonka avulla voidaan kehittää yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta sekä lisätä taloushallinnon ennustettavuutta ja suunnitelmallisuutta.

Taloushallinnon konsultointia tarvitaan esimerkiksi erilaisissa liiketoimintaympäristön muutoksissa, joissa myös taloushallintoa pitää kehittää uuteen suuntaan. Minulla on vuosien kokemus tehokkaiden taloushallinnon ratkaisujen suunnittelusta. Räätälöin konsultointipalvelut aina asiakaskohtaisesti.

Controller-palvelut

Controller-palvelujen avulla yritys saa toiminnastaan riippumattoman henkilön näkemyksen.

Tarjoan konsultointia esimerkiksi yrityksen kannattavuuden ja kassavirran seurantaan, laadin kassabudjetin sekä tulos-, tase- ja rahoitusennusteet, käyn läpi kuukausiraportit sekä arvioin yrityksen taloustilanteen kokonaisvaltaisesti. 

Ulkoistettu controller on kustannustehokas tapa pitää yrityksen talous tasapainossa ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Samalla yritys voi saada uusia ideoita ja lähestymistapoja toimintaansa. Controller-palvelu vapauttaa johdon resursseja ja mahdollistaa nopean lisäresurssin kiireellisissä projekteissa. Voin auttaa asiakasta joko jatkuvasti tai tietyn ajanjakson ajan.

Voit keskustella kanssani yrityksesi tarpeista ja tilanteesta luottamuksellisesti.
Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen.

Taloushallintopalvelut

  • Kuukausiraporttien läpikäynti
  • Taloustilanteen arviointi ja analysointi
  • Talouden tunnuslukujen seuranta
  • Talouden kehityksen ennusteet
  • Investointien suunnittelu
  • Kassabudjetin laadinta
  • Tulos-, tase- ja rahoitusennusteet
  • Kustannusrakenteen ja hinnoittelun arviointi
  • Rahoitusjärjestelyt
  • Toimenpide-ehdotukset kustannustehokkuuden parantamiseksi