Caronica Oy Ab

Caronica Oy Ab

Caronica Oy Ab är ett bolag i Åbo som ger ekonomisk rådgivning och konsultation samt verkar som verksamhetsgranskare. I bolaget verkar EM Anne Granvik som jobbat i tiotals år inom ekonomibranschen.

Jag erbjuder ekonomisk rådgivning vid specialtillfällen eller regelbudet tex. i form av controller-tjänster. Ger också rådgivning vid startande av nya bolag.

Jag har också lång erfarenhet av revision och verkar som verksamhetsgransare i flertal husbolag och föreningar. Jag fungerar som en utomstående, oberoende part som professionellt kan granska bolagets eller föreningens ekonomi och förvaltning.

  • verksamhetsgranskning
  • ekonomisk rådgivning
  • controller tjänster
  • rådgivning för start-ups

Du kan diskutera med mig om ditt företags behov och situation konfidentiellt.
Ta gärna kontakt!